Certifikacia podľa ISO 9001

Certifikáciou podľa ISO 9001 informujete spoločnosti, ktoré zdieľajú podobné hodnoty ako Vy, ako je pre Vás kvalita dôležitá. Potvrdzujete tým, že kvalitu a spokojnosť zákazníkov beriete vážne a preukazujete, že Vaše podnikanie je založené na progresívnej stratégiu.

Dôvody pre zavedenie ISO 9001:

Zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Dodávať produkty, ktoré trvalo spĺňajú požiadavky zákazníkov.

Zníženie prevádzkových nákladov. Neustále zlepšovanie procesov a výsledná efektivita prevádzky znamená peňažnú úsporu.

Lepšie vzťahy so zainteresovanými stranami. Zlepšiť vnímanie Vašej organizácie zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi.

Dodržiavanie právnych predpisov. Lepšie pochopenie legislatívnych a regulačných požiadaviek, ktoré ovplyvňujú Vašu organizáciu a Vašich zákazníkov.

Lepšie riadenie rizík a odstraňovanie chýb. Vytvorenie systému vysledovateľnosti produktov v priebehu výroby a pri realizácii služby s cieľom, že problémom sa bude ľahšie predchádzať a budú lepšie odstraňované chyby.

Overenie QMS nezávislou autoritou znamená pre organizáciu navodenie vzájomnej dôvery v obchodných vzťahoch.

 

image001image002