Kontakty

NANO-GROUP Slovakia s.r.o

(BONUSKO.SK.)

 Pod hájom 4444//211
018 41 Dubnica nad Váhom
Zapísané v OR SR Oddiel : Sro Vložka číslo : 33368/R


e-mail : info@nanogroupslovakia.sk
www.nanogroupslovakia.sk
tel.: Peter Maňák +421915793949

IČO : 50423738
IČ DPH :SK2120315076

Bankové spojenie :
Fio Banka: expozitúra Trenčín
Sládkovičova 56/8, 
911 01 Trenčín
IBAN: SK0983300000002601759345
 BIC/SWIFT kód banky FIOZSKBAXXX. /nie je potrebné uvádzať/