Certifikácia podľa ISO 14001

ISO 14001 je základná norma systému manažérstva, ktorá špecifikuje požiadavky na formulovanie a údržbu systému EMS. Pomáha kontrolovať vaše environmentálne aspekty, znížiť dopady a zabezpečiť súlad s právnymi predpismi.

Dôvody pre zavedenie ISO: 14001:

Politika životného prostredia, Zníženie dopadu, Prevencia znečistenia, Súlad s právnymi predpismi, Spoločenská zodpovednosť, Povesť, Správa zdrojov.

image003image004