Výmena oleja v prevodovke

O tom, kedy meniť olej v prevodovke, rozhoduje rad faktorov

 


Prečo vôbec meniť olej v prevodovke?

Pretože olej je kvapalina, ktorá starne, degraduje a postupne sa zhoršujú jeho vlastnosti. Ale kedy ho meniť, záleží predovšetkým na tom, či ide o prevodovku manuálnu alebo automatickú. A ani toto rozdelenie nestačí, pretože treba brať aj ohľad na to, v akom režime je prevodovka prevádzkovaná.

 

Olej v prevodovke plní podobné funkcie ako olej v motore – maže, chladí, pohlcuje nečistoty a je potrebné, aby tieto funkcie plnil čo najlepšie. Čo by bol ideál? Pri novom aute s manuálnou prevodovkou vymeniť jej olej po prvých 10 000 – 15 000 km. Dôvodom je, že motor a prevodovka si potrebujú sadnúť, naladiť sa navzájom, a preto je často opotrebenie oleja aj dielov v prvých tisícoch km výrazne väčšie. Ďalšia výmena po 100 000 km stačí a potom treba každých 150 000, keď to auto dá. Dosť časté je, že sa olej v prevodovke za celú dobu života auta nemení, dokonca ani nedolieva. Samozrejme len v prípade, že s prevodovkou nenastal žiadny problém, čo predpokladá, že pracovala v optimálnom režime a že v oleji boli kvalitné aditíva. Na konci článku uvedieme takmer neuveriteľné výsledky testov, priemyselnej prevodovky s použitím maziva NANOTECH, ktoré funkčnosť aditív dokladajú v extrémnych režimoch prevádzky.

Pri automatických prevodovkách je výmena oleja oveľa zásadnejšia operácia ako pri manuálnych a je treba veľmi starostlivo sledovať odporúčania výrobcu a autorizovaného servisu. Olej tu totiž plní ešte jednu dôležitú funkciu navyše, a tou je generovanie tlaku potrebného na prevádzku takejto prevodovky. Preto sa používajú hydraulické oleje a ich výmena je podľa inštrukcií výrobcu auta absolútne nevyhnutná. U niektorých áut už aj po 40 tis. Km, obvykle ale po 60 000.

 

Rozdiel výmeny v servise a svojpomocne

Pri automatických prevodovkách výmenu svojpomocne neodporúčame vôbec u manuálnych ju možno realizovať s vedomím, že výmena oleja prevodovky svojpomocne je väčšinou trošku náročnejšia ako výmena oleja motora z dôvodu horšej dostupnosti prevodovky. Pokiaľ ale máte k dispozícii rampu alebo vhodný montážny kanál, nie je to zásadný problém.

 

Kvalita olejov - drahšie = lepšie?

Škála olejov do prevodoviek a diferenciálov je obrovská a zorientovať sa v nej ľahko a rýchlo je v podstate nemožné. Najistejšia cesta je sledovať odporúčania výrobcu a doplniť olej vhodným aditívom, ktoré ešte podporia jeho funkčné vlastnosti. Dôležité je nakupovať olej v serióznych obchodoch, najlepšie priamo v obchodoch výrobcu, pretože na trhu sa z času na čas objavujú veľmi vydarené napodobeniny, ktoré ale môžu pri ušetrení niekoľkých centov spôsobiť škody za stovky €.

 

Cena výmeny

Výrazne sa líši cena výmeny pri manuálnych a automatických prevodovkách, pri ktorých môže samotná výmena prekročiť aj 400 €. Niektoré prevodovky totiž pri výmene vyžadujú aj pretesnenie, obvykle výmenu filtra, čo ale stále v porovnaní s cenou novej automatickej prevodovky je zanedbateľná čiastka.

 

Preplach prevodovky

Pokiaľ vám v servise ponúknu „dynamický preplach“ automatickej prevodovky, je potrebné vedieť, či výrobca túto metódu odporúča. Pokiaľ nie, alebo neviete, radšej využite iba tzv. „riadny preplach.“

V oleji prevodovky sú totiž často ponorené čidlá elektroniky, ktoré by dynamický preplach mohol poškodiť. Na trhu existuje niekoľko firiem, ktoré sa zaoberajú špeciálne týmto preplachom a umožňujú prevodovku kompletne zbaviť usadenín a starého oleja, a hoci to nie je lacná záležitosť, odporúčame ju využiť. Preplachu manuálnej prevodovky sa vyššie uvedené nebezpečenstvá netýkajú a odporúčame ho bez ďalších poznámok.

 

Aditíva a mazivá s volfrámom

V uplynulých rokoch boli v Čechách a Nemecku testované nové aditíva a mazivá pod značkou NANOTECH, ktoré sa vyrábajú na základe radu svetových patentov z oblasti nanotechnológií. Ide o úplne výnimočnú záležitosť pre tribológiu – mazanie, trenie a opotrebenie, ktorá bola v Európe prvýkrát predstavená na medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2021 v Brne a ašpirovala hneď na dve Zlaté medaily MSV.

„Jedným z príkladov môže byť test priemyselnej prevodovky, ktorý prebehol v spoločnosti TAJMAC-ZPS , a.s. pri maximálnej záťaži po dobu 30 dní. Na posledných 7 dní testu bolo odpojené chladenie prevodovky a nastavené konštantne maximálne otáčky. Mazanie prevodovky bolo olejovou hmlou s prísadou NANOTECH AEL-2019. Očakávali sme, že tieto extrémne podmienky spôsobia skorú deštrukciu prevodovky (zadreté ložiská, zuby). K tomu nedošlo a detailná analýza preukázala, že opotrebovanie zubov ozubených kolies a ložísk sa rovná krátkemu až miernemu zábehu prevodovky. Na fotografii je časť zuba, kde spodná časť nebola v zábere a horná časť pracovala po celý čas testu, hovorí Milan Štelcl, technický riaditeľ Nanotech-Europe.