Úvod do problematiky „studených“ štartov a vplyv na spotrebu PHM

Do kategórie "studených" štartov, radíme každý štart, aj letné, kedy motor (olej) nie je zahriaty na prevádzkovú teplotu, ktorá začína na 70 ° C. Odborníci hovoria, že pri jednom "studenom" štarte, dôjde k opotrebeniu motora, ako pri prejdení 300 km na diaľnici. A čo potom zimné štarty! Pri "studenom" štarte dochádza vďaka nedostatočnému mazaniu k väčšiemu opotrebeniu mechanických pohyblivých aj nepohyblivých častí. Emisie sú tiež vysoké, pretože katalyzátor potrebuje pre svoju správnu činnosť dosiahnuť prevádzkovej teploty. A spotreba - tá je výrazne vyššia. Ihneď po naštartovaní dochádza k suchému a polosuchému treniu. Odborníci nazývajú tento priebeh na Stribeckovej krivke medzné a zmiešané mazanie. Tam sa prejavujú všetky nešváry od zlého oleja po opotrebovaný motor. Poznáme to, motor skáče, enormne fajčí, nechce naštartovať, vynecháva valec atď .  A práve v týchto okamihoch, dochádza k extrémnemu opotrebovaniu motora - znižuje sa jeho životnosť, má vysokú spotrebu a emisie sú až dvojnásobné. Ak jazdíte iba krátke trasy a motor dostatočne nezohrejete, potom môže byť jeho životnosť polovičná až tretinová.

Studený a zle mazaný motor, výrazne zvyšuje spotrebu:

Studený motor potrebuje k plynulému chodu bohatšiu zmes. Spotreba rastie aj vplyvom vyšších voľnobežných otáčok. Ako je vidieť na nižšie uvedenom grafe, po naštartovaní je spotreba takmer trikrát vyššia.

 

 

studene_starty

Ponúkame riešenia:

Zlepšené spaľovanie a chod motora, docielime vďaka prísadám do motorových olejov Nanotech-Europe AC- 1000 pre benzínové motory a AC-1100 pre naftové motory. Podľa testov na VUT Brno, bolo zistené, že pridaním prísady Nanotech-Europe, dôjde až takmer 9x menšiemu opotrebeniu než bez prísady. A zimné štarty? Nanočastice IF-WS2, ktoré sú základnou zložkou prísad Nanotech-Europe vykazujú vynikajúcu mazaciu schopnosť od -273 ° C do + 500 ° C. Preto sa tiež prísady s časticami IF-WS2 používajú v kozmických technológiách. Nanočastice IF-WS2 sú jedným z najviac mazacých materiálov, ktoré veda pozná. Ich mazivosť za sucha prekonáva akúkoľvek inú látku. Koeficient trenia činí len 0,03.

Používaním prísad Nanotech-Europe predĺžite životnosť motora a znížite spotrebu PHM.

Ďakujeme za pozornosť Nanotech-EUROPE.CZ

Ďakujeme za pozornosť NANO-GROUP.SK