Povinná výbava 2023: Čo musíte vedieť?

 

Povinná výbava je medzi motoristami rok čo rok veľmi skloňovaná téma. Jej obsah sa totiž pravidelne s úpravou legislatívy mení. Je preto dobré si pravidelne kontrolovať, či to čo vozíme v aute stále zodpovedá požiadavkám slovenského zákona. Ľahko by sa totiž mohlo stať, že budeme pri cestnej kontrole prekvapení požiadavkami policajtov. Povinná výbava nie je v aute len preto, aby uspokojila potreby zákona a policajných hliadok. Zmyslom povinnej výbavy auta je minimalizovať riziko nehôd a zaistenie bezpečného cestovania. Čo je teda jej obsahom na rok 2023?

 

Jedným zo základných predmetov v povinnej výbave je výstražný trojuholník. Ten slúži ako varovanie pre ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade, že je vozidlo nútené zastaviť mimo bežnej dopravnej situácie, ako napríklad v prípade nehody.

 

Ďalším dôležitým predmetom, ktorý musí byť súčasťou povinnej výbavy auta, je autolekárnička. Tá obsahuje prostriedky, ktoré môžu pomôcť v prípade úrazu alebo nevoľnosti vodiča a posádky. Čo konkrétne musí autolekárnička obsahovať? To ste sa  dozvedeli v našom nedávnom článku.

 

Dôležitou súčasťou povinnej výbavy auta je aj reflexná vesta. Tá je nutná pri práci na ceste, napríklad pri výmene kolesa alebo pri manipulácii s vozidlom v situácii, keď musí vodič alebo posádka opustiť vozidlo. Pozor si dajte na počet výstražných viest. Zatiaľ čo v Čechách stačí mať v aute jednu v Rakúsku a ďalších západných krajinách musíte mať v aute toľko výstražných viest, koľko je v aute prítomných pasažierov.

 

Pre prípad defektu je nutné mať v aute výbavy náhradné koleso, kľúč na matice a príručný zdvihák - ľudovo povedané hever. Ekvivalentom k tomu je núdzová dojazdová sada.  Rovnako ak vodič disponuje asistenčnou službou, ktorá mu umožní zavolať pomoc v prípade problému s vozidlom, nie je nutné mať vyššie zmienené prostriedky v povinnej výbave.

 

Ďalšími povinnými súčasťami výbavy auta je poistenie vozidla, doklad o platnej technickej kontrole a doklady potvrdzujúce vlastníctvo vozidla a jeho prevádzkyschopnosť. Tieto dokumenty musia byť vždy prítomné v aute a vodič by ich mal byť schopný predložiť na vyzvanie.

 

Pozor v zahraničí

Je nutné si uvedomiť, že povinná výbava auta sa môže značne rôzniť v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate. Preto je dôležité skontrolovať požiadavky pre povinnú výbavu auta v každej krajine, ktorú plánujete navštíviť.

 

Okrem vyššie spomínaných predmetov môže byť tiež užitočné mať v aute ďalšiu výbavu, ako napríklad hasiaci prístroj, štartovacie káble alebo reťaze na pneumatiky. Tieto predmety nie sú súčasťou povinnej výbavy auta, ale môžu byť užitočné v prípade núdzovej situácie.

 

Výbava auta by mala byť pravidelne kontrolovaná a doplňovaná, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť pri jazde na cestách. Pokiaľ niektorý z povinných predmetov chýba, hrozí vodičovi pokuta.

 

V neposlednom rade je dôležité si uvedomiť, že povinná výbava auta by mala byť skladovaná v bezpečnom a ľahko dostupnom mieste. Pokiaľ sa v prípade nehody alebo inej núdzovej situácie nebudú tieto predmety dať rýchlo nájsť, môže to spôsobiť zdržanie a zhoršenie situácie.

 

Celkovo je povinná výbava auta dôležitou súčasťou bezpečného cestovania. Zahŕňa niekoľko dôležitých predmetov, ktoré sú nutné pre minimalizáciu rizika nehôd a pre bezpečnú jazdu na cestách. Pokiaľ plánujete cestovanie do inej krajiny, je nutné skontrolovať požiadavky na povinnú výbavu auta v tejto krajine. Dopomôžeme tým k maximálnej bezpečnosti na cestách a tiež ochránime svoju peňaženku v prípade cestnej kontroly.