Test VUT 2018-11-a

Test ukazuje zníženie trenia v režime rozvinutého zmiešaného a medzného mazania pri použití našej prísady s nanočasticami IF-WS2 proti oleji bez prísady. Nižšie trenie s prísadou AC-1100 AW / AF pre naftové motory bolo v priemere 25%. To znamená nižšie opotrebovanie, dlhšiu životnosť motora a nižšie náklady na prevádzku.

Odkaz na celý test: 2018-11-a VUT-Nanotech part01 edit 2020 [1]